+ 86-519-87878918
ភាសាអង់គ្លេសEN

ពត៍មាន

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ពត៍មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យនិទាឃរដូវ

ពេលវេលា៖ ២០១៩-១០-២២

 

ជូនចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដោយក្តីគោរព:
 
ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៀតពិធីបុណ្យប្រពៃណីចិនបុណ្យនិទាឃរដូវជិតមកដល់។
ដូចគ្នានេះផងដែរភាគច្រើននៃប្រជាជនចាវែលនឹងទទួលបានថ្ងៃឈប់សម្រាកយូរបំផុតប្រចាំឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៨ ។
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការទុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅជេវែលជានិច្ច។

 

In the past 2017, we held the 20th anniversary of Jwell in the beautiful and picturesque Liyang, more than 500 Chinese and global partners are invited to join the celebration. With the accumulation of Jwell in extrusion technology field, we are not only providing customer with cost-effective equipments, but also more complete solution in innovating plastic processing and producing process. With the rapid development of global information technology, AI technology, we will work with our partners and customers to develop more intelligent and interconnectable equipments. To reduce the labor intensity, make the communication more smooth. Finally, we wish the customers in the new year, Good luck, Good health, Happy in the year of Dog.