+ 86-519-87878918
ភាសាអង់គ្លេសEN
  • /img/screen-changer-system-67.jpg

ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរអេក្រង់

សាកសួរ
  • សេចក្ដីលម្អិត
  • វីដេអូរោងចក្រ

JWELL’s hydraulic screen changer system widespread use in all kinds of plastic products, plastic granulation etc, the perfect design and careful production let the product's performance is worth trust; A wide selection of structural form and specifications, always have a suitable for your requirements

ស៊េរីប្តូរអេក្រង់ដោយដៃ៖
●Extruder screw can draw from the screen changer directly, it is convenient toenient remove and clean
●Adopts advanced pressure seal technology, through the pressure of polymers toymers drive seal components, to achieve the best sealing effect and change screen moreen quickly
●modular combinations, suitable for different standard extrusion machine, andhine, convenient to clean
●Low cost investment, suitable for small extrusion system.
●The minimum stay time.
●The smallest installation space,
●Suitable for different extrusion industry.


ទំនាក់ទំនង