+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN

පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව / පුවත්

වසන්ත උත්සව නිවාඩු දිනය පිළිබඳ දැන්වීම

වේලාව: 2018-02-13

 

සියලු ගනුදෙනුකරුවන්ට මහත් ගෞරවයෙන්:
 
තවත් එක් දිනක් තුළ චීන සාම්ප්‍රදායික උත්සවය වන වසන්ත උත්සවය පැමිණේ.
එසේම, ජුවෙල් වැසියන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට 13 පෙබරවාරි 2018 සිට 22 පෙබරවාරි 2018 දක්වා වසරේ දීර් long තම නිවාඩු දිනය ලැබෙනු ඇත.
සෑම විටම මෙන් දේශීය හා විදේශීය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහාය සහ විශ්වාසයට ස්තූතියි.

 

In the past 2017, we held the 20th anniversary of Jwell in the beautiful and picturesque Liyang, more than 500 Chinese and global partners are invited to join the celebration. With the accumulation of Jwell in extrusion technology field, we are not only providing customer with cost-effective equipments, but also more complete solution in innovating plastic processing and producing process. With the rapid development of global information technology, AI technology, we will work with our partners and customers to develop more intelligent and interconnectable equipments. To reduce the labor intensity, make the communication more smooth. Finally, we wish the customers in the new year, Good luck, Good health, Happy in the year of Dog.