+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/pp-non-woven-fabrics-extruder.jpg

පීපී නොවන වියන ලද රෙදි නිස්සාරකය

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • කර්මාන්තශාලා වීඩියෝව

JWM series Non-woven fabrics Extruder are specialized in PP Non-woven fabrics production. Normally it uses two extruders in series. the screw L/D of the main extruder is 30:1, the ancillary extruder mainly used for machining leftover material and flot- sam drapery which can be recycled on the line, the L/D is mainly 15:1. various kinds of the extruder model for different width
Non-woven fabrics products.

අප අමතන්න