+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/sheet-die-series-jw-b-c1-11.jpg

ෂීට් ඩයි සීරීස්-ජේඩබ්ලිව්-බී-සී 1

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • අයදුම්පත

සම්මත කෝට්-හැන්ගර් සැලසුම, ඉහළ ඩයි තොල් සකස් කිරීම තල්ලු-ඇදීමේ වර්ගය හෝ තල්ලු-පිටතට යන සිහින්-සුසර කිරීමේ වර්ගය භාවිතා කරයි; පහළ ඩයි තොල් හුවමාරු කර ගත හැකිය, උපරිම ගැලපුම් පරාසය 5 මි.මී. , පීඑම්එම්ඒ, ජීපීපීඑස්, පීඊටී, තනි ස්ථර හෝ බහු ස්ථර ඉහළ විනිවිද පෙනෙන පත්රයක් හෝ තහඩුවක්

අප අමතන්න