+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/sheet-die-series-jw-f-a1-20.jpg

ෂීට් ඩයි සීරීස්-ජේඩබ්ලිව්-එෆ්-ඒ 1

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • කර්මාන්තශාලා වීඩියෝව

PVC coating die adopts special channel of coat-hanger structure, adjustable upper die lip, perpendicular blocking bar, the thickness of production can be adjusted. In pairs, special-purpose conveyer belt with different thickness and size can be produced. This kind of products are widely used in mining, storage, transportation and so on;
පිරිවිතර (මි.මී.): 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

අප අමතන්න