+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/sheet-die-series-jw-p-a2-93.jpg

ෂීට් ඩයි සීරීස්-ජේඩබ්ලිව්-පී-ඒ 2

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • කර්මාන්තශාලා වීඩියෝව

විශේෂ කෝට්-හැන්ගර් නාලිකා සැලසුම, වෙනස් කළ හැකි ඉහළ ඩයි තොල්, වෙනස් කළ හැකි පහළ ඩයි තොල් සහ 45 ° අවහිර කිරීමේ තීරුව සමඟ, ඩයි ඒබීඑස්, පීඊ, පීපී thick න තහඩුවට අනුවර්තනය වන අතර පළල මිලි මීටර් 2000 ට අඩු සහ 3 ණකම මි.මී.

අප අමතන්න