+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/sheet-die-series-jw-p-d1-12.jpg

ෂීට් ඩයි සීරීස්-ජේඩබ්ලිව්-පී-ඩී 1

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • කර්මාන්තශාලා වීඩියෝව

බහු-බහුවිධ සැලසුමක් සහිතව, ඩයි හට චිත්‍රපටයේ නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා ඇතුළත ඇති ද්‍රව්‍ය ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. පීසී, පීඑස්, පීපී, පීඊ, පීඑල්ඒ බහු-ස්ථර සම-නිස්සාරණ පත්රයට ගැලපෙන ක්ෂුද්ර වෙනස් කළ හැකි ඉහළ ඩයි තොල්, ස්ථාවර පහළ තොල් සහ 45 ° අවහිර කිරීමේ තීරුව මෙම ඩයි භාවිතා කරයි.

අප අමතන්න