+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/spining-extruder-60.jpg

කොඳු ඇට පෙළ

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • කර්මාන්තශාලා වීඩියෝව

පීඊටී, පීඒ 6, පීඒ 66, පීපී චිප්ස් උණු කිරීම සඳහා JWM ශ්‍රේණියේ නිස්සාරක භාවිතා වේ.
The LTM designed in screw, and the melt quality is better. The precision of screw and barrel is higher after professional proce
ssing. And equiped high precision bevel-teeth gear box, operating stability, lowest noise. assemble strong push bearing. in ord to guarantee bearing huge axle power. and be able to select to equip imported high speed bearing and seal parts.

අප අමතන්න